Filter

Position

Industry

Company

Location

Expire date

 • Position:  

  Industry: Investment/ Construction 

  Company: IPPG Co 

  Location: ,  

  Expire date: 31 - 12 - 2021 

 • Position:  

  Industry: Secretary/ Assistant 

  Company: IPPG Co 

  Location: Ho Chi Minh 

  Expire date: 30 - 12 - 2021 

 • Position: Kế Toán Thanh Toán 

  Industry: Finance & Account 

  Company: IPPG Co 

  Location: Ho Chi Minh 

  Expire date: 09 - 04 - 2021 

 • Position: CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG (F&B) 

  Industry: Purchasing 

  Company: IPPG F&B 

  Location:  

  Expire date: 09 - 04 - 2021 

 • Position: Chuyên Viên Kỹ Thuật Cấp Cao ERP 

  Industry: Technical 

  Company: IPPG Co 

  Location: Ho Chi Minh 

  Expire date: 31 - 03 - 2021 

 • Position: Trưởng phòng nhân sự  

  Industry: HR 

  Company: Tràng Tiền Plaza 

  Location: Ha Noi 

  Expire date: 08 - 03 - 2021 

 • Position: Chuyên viên Marketing 

  Industry: Marketing 

  Company: Tràng Tiền Plaza 

  Location: Ha Noi 

  Expire date: 08 - 03 - 2021 

 • Position: Trưởng phòng thương mại điện tử 

  Industry: E-Commerce 

  Company: Tràng Tiền Plaza 

  Location: Ha Noi 

  Expire date: 08 - 03 - 2021 

 • Position: Nhân Viên Bán Hàng Sân Bay Tân Sơn Nhất 

  Industry: Sale 

  Company: DAT 

  Location: Ho Chi Minh 

  Expire date: 28 - 02 - 2021 

 • Position: Nhân Viên Bán Hàng 

  Industry: Sales 

  Company: DAT 

  Location: Ho Chi Minh 

  Expire date: 28 - 02 - 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10