Bộ lọc

Vị trí

Lĩnh vực

Công ty

Địa điểm

Hạn nộp hồ sơ

 • Vị trí: Trưởng phòng mua hàng 

  Lĩnh vực: Purchasing 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 06 - 2019 

 • Vị trí: Lễ tân nhà hàng 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 28 - 06 - 2019 

 • Vị trí: Giám Đốc Điều Hành  

  Lĩnh vực: Điều hành, Project 

  Công ty: IPP Nha Trang 

  Địa điểm: Khánh Hòa 

  Hạn nộp hồ sơ: 27 - 06 - 2019 

 • Vị trí: Phụ Bếp (Bếp Hoa) 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG F&B 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 27 - 06 - 2019 

 • Vị trí: Trưởng Phòng Marketing 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 27 - 06 - 2019 

 • Vị trí: Nhân viên bán hàng (Thomas Sabo) 

  Lĩnh vực: Kinh doanh 

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 27 - 06 - 2019 

 • Vị trí: Phục vụ nhà hàng 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 26 - 06 - 2019 

 • Vị trí: Kế toán nhà hàng Gạo 

  Lĩnh vực: Tài Chính - Kế Toán 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 26 - 06 - 2019 

 • Vị trí: Trưởng phòng mua hàng (Khối nhà hàng) 

  Lĩnh vực: Purchasing 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 05 - 2019 

 • Vị trí: Lễ Tân Hành Chính 

  Lĩnh vực: HR & Admin 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 05 - 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10