Những con số ấn tượng

  • 25,000+ nhân viên
  • 1.200+ CỬA HÀNG
  • 100+ thương hiệu

Thông điệp từ Chủ tịch

“Với tầm nhìn luôn hướng về tương lai, chúng tôi sẽ không tiến bước một mình mà luôn đồng hành với mỗi thành viên trong đại gia đình IPPG.

Khởi đầu từ những khó khăn, IPPG không ngừng nỗ lực đột phá bằng tư duy rộng mở và tinh thần cầu tiến. Với mô hình kinh doanh tiên phong sáng tạo, không ngừng cải tiến, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng và hướng tới sự phát triển bền vững vì cộng động.

Sự thành công tại IPPG không nằm ở danh mục đầu tư mà ở sự đóng góp của mỗi ngành kinh doanh của Tập đoàn vào sự thịnh vượng của nền kinh tế và xã hội nước nhà”.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Chủ tịch IPPG

Tin tức đầu tư

Cùng điểm qua các tin tức mới nhất về những dự án đầu tư của IPPG

Trở thành đối tác

Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài dựa trên nền tảng của sự tin tưởng chính là điều IPPG luôn hướng tới. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình tao nên sự đổi mới.

Tham gia danh mục đầu tư

IPPG luôn đảm bảo nguồn tài nguyên dồi dào dành cho từng doanh nghiệp mới tham gia danh mục đầu tư.