Những con số ấn tượng

  • 595 triệu USD DOANH THU NĂM 2017
  • 1.200+ CỬA HÀNG
  • 100+ thương hiệu

Thông điệp từ Chủ tịch

“Chuẩn mực của sự thành công tại IPPG không ở danh mục đầu tư mà ở đóng góp của mỗi ngành kinh doanh. 

Khởi đầu từ những khó khăn, IPPG không ngừng nỗ lực góp sức vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam bằng tư duy rộng mở và tinh thần cầu tiến. Với mô hình kinh doanh sáng tạo, không ngừng cải tiến, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng và mang những trải nghiệm mới đến với cộng đồng.

Với tầm nhìn luôn hướng về tương lai, chúng tôi sẽ không tiến bước một mình mà luôn đồng hành với mỗi thành viên trong đại gia đình IPPG. Nhìn lại những thành công đã đạt được, chúng tôi hướng đến xây dựng thêm các mối quan hệ hợp tác chiến lược mới trong tương lai. ”

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Chủ tịch IPPG

Tin tức đầu tư

Cùng điểm qua các tin tức mới nhất về những dự án đầu tư của IPPG

Trở thành đối tác

Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài dựa trên nền tảng của sự tin tưởng chính là điều IPPG luôn hướng tới. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình tao nên sự đổi mới.

Tham gia danh mục đầu tư

IPPG luôn đảm bảo nguồn tài nguyên dồi dào dành cho từng doanh nghiệp mới tham gia danh mục đầu tư.