Quy định bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin của người truy cập. Vui lòng đọc thêm dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Tổng hợp thông tin cá nhân
Mọi thông tin cá nhân được tổng hợp, lưu trữ và sử dụng dưới các nội dung:

 • (a) Thông tin về máy tính và những lần bạn ghé thăm website, như địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại trình duyệt bạn sử dụng, nguồn dẫn, thời lượng ghé thăm và lượt xem ở mỗi trang;
 • (b) Thông tin bạn cung cấp để đăng ký (bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu chính và thông tin chi tiết về công ty);
 • (c) Thông tin liên quan đến nội dung giao dịch giữa bạn và chúng tôi trên trang web này, bao gồm các thông tin trao đổi được thực hiện theo mẫu;
 • (d) Thông tin bạn cung cấp để đăng ký các dịch vụ tại website, thông báo email và/hoặc các bản tin từ IPPG;
 • (e) Bất kỳ thông tin người dùng gửi đến chúng tôi

Cookie
Chúng tôi sử dụng Cookie cho trang web IPPG.

Cookie bao gồm các thông tin được gửi từ máy chủ đến các trình duyệt web và lưu trữ trên trình duyệt đó. Thông tin sau đó được gửi về máy chủ mỗi khi trình duyệt nhận đề xuất một trang từ máy chủ. Điều này cho phép máy chủ web có thể xác nhận và kiểm duyệt trình duyệt tốt hơn.

Chúng tôi có thể gửi bạn cookie được lưu trữ trên trình duyệt trong phần cứng của máy tính. Chúng tôi sử dụng các thông tin nhận được từ các cookie trong hệ thống quản lý của web, để cải thiện lưu lượng sử dụng website và cho các mục đích marketing khác. Chúng tôi sử dụng các thông tin để nhận diện máy tính mỗi khi bạn ghé thăm, cũng như cá nhân hóa website để thuận tiện hơn khi bạn sử dụng.
Phần lớn các trình duyệt cho phép bạn từ chối chấp nhận lưu trữ cookie. (Ví dụ: với Internet Explorer bạn có thể từ chối mọi cookie bằng cách chọn “Tools”,” Tools", "Internet Options", "Privacy", và chọn “Block all cookies” thông qua mục tùy chọn.) Tuy nhiên, điều này sẽ tạo ảnh hưởng không tốt cho việc sử dụng các trang web khác, hay gồm cả trang này.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích việc lượng sử dụng trang web. Google Analytics cho thấy các thông số và thông tin khác về trang web bằng phương tiện cookies được chứa trong máy tính của người sử dụng. Thông tin tổng hợp liên quan đến website được dùng để làm báo cáo về hành vi sử dụng trang web. Google sẽ chứa nguồn thông tin này. Mọi chính sách bảo mật của Google hiện có tại : www.google.com/privacypolicy.html

 

Sử dụng dữ liệu cá nhân
Dữ liệu cá nhân lấy từ trang web này sẽ được sử dụng cho các mục đích được cụ thể tại chính sách bảo mật hoặc các phần liên quan của trang.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để:

 • (a) Quản trị website;
 • (b) Cải tiến trải nghiệm trình duyệt thông qua việc cá nhân hóa trang web;
 • (c) Cho phép bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn trên trang web;
 • (d) Gửi bạn các hóa đơn và báo cáo , tổng hợp những khoản thanh toán bạn đã chi;
 • (e) Gửi bạn thông tin truyền thông thương mại tổng hợp (không nhằm mục tiêu tiếp thị);
 • (f) Gửi bạn thông báo email mà bạn đã yêu cầu;
 • (g) Gửi bạn bản tin và các bài truyền thông tiếp thị khác (có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh mà chúng tôi nghĩ sẽ phù hợp với bạn) bạn đã thỏa thuận rõ về điều này trước đó, thông qua email hoặc hình thức kỹ thuật tương tự;
 • (h) Cung cấp cho bên thứ ba thông tin số liệu về người sử dụng của chúng tôi – nhưng các thông tin này sẽ không được dùng để xác định danh tính của bất kì khách hàng nào;
 • (i) Giải quyết những thắc mắc và phản ảnh của bạn có liên quan đến trang web.

Các thông tin khác
Ngoài cung cấp các thông tin cần thiết cho những mục đích khác nhau trong chính sách bảo mật, chúng tôi cung cấp thêm các thông tin khác:

 • (a) Về hoạt động được thực hiện dưới pháp luật của chúng tôi;
 • (b) Sự gắn kết giữa quá trình hoạt động pháp lý và các thủ tục tố tụng pháp lý ở tương lai;
 • (c) Để thiết lập, thực thi hay bảo vệ các quyền lợi hợp pháp (bao gồm cung cấp thông tin nhằm mục đích phòng tránh các gian lận và làm giảm rủi ro lợi nhuận);
 • (d) Dành cho người mua hàng (hay các khách hàng tiềm năng) trong các lĩnh vực kinh doanh hoặc sản phẩm mà chúng tôi đang giao dịch.

Chuyển giao dữ liệu quốc tế
Thông tin tổng hợp sẽ được lưu trữ và thực hiện chuyển giao giữa các quốc gia chúng tôi đang hoạt động, cho phép việc sử dụng thông tin phù hợp với chính sách bảo mật này.

Bảo mật dữ liệu
Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật cao để ngăn chặn việc mất dữ liệu, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân.

Chúng tôi lưu trữ mọi thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các thiết bị máy chủ bảo mật hay bất kì bên trung gian nào cũng phải tuân thủ theo hình thức nghiêm ngặt về sự riêng tư và bảo mật dữ liệu.

Dĩ nhiên việc chuyển giao dữ liệu thông qua Internet không thể an toàn tuyệt đối, và chúng tôi cũng không đảm bảo được sự an toàn của dữ liệu được gửi đi thông qua Internet.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm khi lưu lại mật khẩu của mình và các chi tiết bảo mật khác. Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu cho chúng tôi.

Sửa đổi chính sách
Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách bảo mật thường xuyên bằng cách đăng tải phiên bản mới nhất của trang web. Bạn nên kiểm tra trang định kỳ để đảm bảo sự hài lòng khi có bất kì sự thay đổi nào diễn ra.

Quyền hạn của người sử dụng
Bạn thực hiện các chỉ dẫn được cung cấp dành cho các thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ. Cung cấp thông tin có thể phải thanh toán một khoản phí (chi phí này sẽ được thông báo bằng hình thức yêu cầu theo thời gian yêu cầu).
Bạn có thể cho chúng tôi biết nếu không muốn cung cấp thông tin cá nhân cho các mục đích tiếp thị bằng email bất cứ lúc nào.