Bộ lọc

Vị trí

Lĩnh vực

Công ty

Địa điểm

Hạn nộp hồ sơ

 • Vị trí: Nhân Viên Bán Hàng Trang Sức Cao Cấp tại Thomas Sabo 

  Lĩnh vực: Kinh doanh, Sales  

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 25 - 07 - 2019 

 • Vị trí: Giám Sát Bán Hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất 

  Lĩnh vực: Sales  

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 25 - 07 - 2019 

 • Vị trí: Nhân viên bán hàng tại cửa hàng lưu niệm 

  Lĩnh vực: Cửa hàng, Sales  

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 25 - 07 - 2019 

 • Vị trí: Store Manager - Thomas Sabo 

  Lĩnh vực: Sales , Cửa hàng 

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 25 - 07 - 2019 

 • Vị trí: Visual Merchandising Manager  

  Lĩnh vực: Visual Merchandise 

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 25 - 07 - 2019 

 • Vị trí: Senior Copywriter 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 18 - 07 - 2019 

 • Vị trí: Trưởng phòng mua hàng 

  Lĩnh vực: Purchasing 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 06 - 2019 

 • Vị trí: Lễ tân nhà hàng 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 28 - 06 - 2019 

 • Vị trí: Trưởng Phòng Marketing 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 27 - 06 - 2019 

 • Vị trí: Kế toán nhà hàng Gạo 

  Lĩnh vực: Tài Chính - Kế Toán 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 26 - 06 - 2019 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14