Bộ lọc

Vị trí

Lĩnh vực

Công ty

Địa điểm

Hạn nộp hồ sơ

 • Vị trí: Marketing Executive_Khối Nhà Hàng 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 06 - 2020 

 • Vị trí: Nhân viên kinh doanh F&B 

  Lĩnh vực: Kinh doanh 

  Công ty: IPPG F&B 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 06 - 2020 

 • Vị trí: Lễ Tân Hành Chính 

  Lĩnh vực: HR & Admin 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 03 - 2020 

 • Vị trí: Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án – Đầu Tư 

  Lĩnh vực: Legal 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 03 - 2020 

 • Vị trí: Recruitment Specialist 

  Lĩnh vực: HR, HR & Admin 

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 03 - 2020 

 • Vị trí: Leasing Manager 

  Lĩnh vực: Sales  

  Công ty: Tràng Tiền Plaza 

  Địa điểm: Hà Nội 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 03 - 2020 

 • Vị trí: Bartender/ Pha Chế 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 29 - 02 - 2020 

 • Vị trí: Copywriter 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 29 - 02 - 2020 

 • Vị trí: Digital Marketing Executive (Digital Advertising, SEO) 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 29 - 02 - 2020 

 • Vị trí: Camera Man cum Video Editor 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 29 - 02 - 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10