Bộ lọc

Vị trí

Lĩnh vực

Công ty

Địa điểm

Hạn nộp hồ sơ

 • Vị trí: Human Resource Director 

  Lĩnh vực: HR 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2020 

 • Vị trí: Talent Acquisition Manager 

  Lĩnh vực: HR 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2020 

 • Vị trí: Project Legal Manager 

  Lĩnh vực: Legal 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2020 

 • Vị trí: Digital Marketing Manager (HCM & Hà Nội) 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2020 

 • Vị trí: Business Development Manager (Real Esate) 

  Lĩnh vực: Sales , Investment/ Construction 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2020 

 • Vị trí: Visual Merchandising Manager 

  Lĩnh vực: Visual Merchandise 

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 10 - 2020 

 • Vị trí: Nhân viên bán hàng tại Sân bay Tân Sơn Nhất 

  Lĩnh vực: Sales , Cửa hàng 

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 25 - 08 - 2020 

 • Vị trí: Marketing Executive 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: IPPG F&B 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 26 - 07 - 2020 

 • Vị trí: Headbar/ Trưởng quầy bar 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 04 - 07 - 2020 

 • Vị trí: Supervisor/ Giám sát nhà hàng 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 04 - 07 - 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10