Bộ lọc

Vị trí

Lĩnh vực

Công ty

Địa điểm

Hạn nộp hồ sơ

 • Vị trí: Marketing Executive (Brand & Trade Marketing) 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 12 - 2019 

 • Vị trí: Nhân viên pha chế 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 12 - 2019 

 • Vị trí: Digital Marketing Executive 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: eDiGi - Apple Premium Reseller 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 12 - 2019 

 • Vị trí: Store/ Retail Manager 

  Lĩnh vực: Kinh doanh, Cửa hàng 

  Công ty: eDiGi - Apple Premium Reseller 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 12 - 2019 

 • Vị trí: Sales B2B Supervisor 

  Lĩnh vực: Sales  

  Công ty: eDiGi - Apple Premium Reseller 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 12 - 2019 

 • Vị trí: Retail Buyer Executive  

  Lĩnh vực: Purchasing 

  Công ty: eDiGi - Apple Premium Reseller 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 12 - 2019 

 • Vị trí: Nhân viên kinh doanh (F&B) 

  Lĩnh vực: Sales , Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 12 - 2019 

 • Vị trí: Sale Manager 

  Lĩnh vực: Sales  

  Công ty: Tràng Tiền Plaza 

  Địa điểm: Hà Nội 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2019 

 • Vị trí: Nhân viên Marketing (Khối nhà hàng) 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2019 

 • Vị trí: Nhân viên kinh doanh (Khối nhà hàng) 

  Lĩnh vực: Sales  

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2019 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11