Bộ lọc

Vị trí

Lĩnh vực

Công ty

Địa điểm

Hạn nộp hồ sơ

 • Vị trí: Nhân viên nấu bếp_Saigon La Poste 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 29 - 02 - 2020 

 • Vị trí: Cashier/ Thu ngân (F&B) 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 29 - 02 - 2020 

 • Vị trí: Phụ Bếp (Bếp Âu) 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 01 - 2020 

 • Vị trí: Nhân viên bán hàng (Luxury Brand) 

  Lĩnh vực: Kinh doanh, Sales , Cửa hàng 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 01 - 2020 

 • Vị trí: Assistant Operation Merchandise 

  Lĩnh vực: Cửa hàng 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 01 - 2020 

 • Vị trí: Nhân viên bán hàng_Sân bay Quốc Tế Cam Ranh 

  Lĩnh vực: Sales , Cửa hàng 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Khánh Hòa 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 01 - 2020 

 • Vị trí: Kế toán tổng hợp/ General Accountant 

  Lĩnh vực: Tài Chính - Kế Toán 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 10 - 01 - 2020 

 • Vị trí: Marketing Manager 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: Tràng Tiền Plaza 

  Địa điểm: Hà Nội 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 12 - 2019 

 • Vị trí: Phụ bếp nhà hàng hoa 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG F&B, IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 12 - 2019 

 • Vị trí: Brand Manager (Luxury Brand) 

  Lĩnh vực: Marketing, Sales , Cửa hàng 

  Công ty: DAFC 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 12 - 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10