IPPG và các công ty thành viên chính thức trở thành Hội viên tập thể CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu

08 - 08 - 2019

Va qua, ngày 03/08 ti TP.HCM, Câu lc b (CLB) Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêuvà Qu hc bng V A Dính đã t chc k nim 5 năm thành lp vi ch đề “Du n 5 năm vì bin đảo quê hương. Vi sự tham dự của bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Ch tch nước, Ch nhim CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, ông Hunh Đạt - y ban Mt trn T quc Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Phát - Nguyên Thứ Trưởng B Giáo Dc, bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Đại biu Quc hi Vit Nam khóa X, cùng vi các ban lãnh đạo khác.

Các đại biểu và khách mời tham dự tại Lễ kỷ niệm

Các đại biu và khách mời tham dự ti L k nim

Chng đường 5 năm đã đi qua, CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu” đã cùng vi hi viên trong và ngoài nước, cùng vi các nhà tài tr đã không ngng n lc góp phần chăm lo cho bin đảo quê hương; Chăm lo cho cán b, chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm bo v ch quyền thiêng liêng của T quc.

Ti l k nim, bà Trương MHoa đã tng kết hot động thời gian qua. Vi sự phát trin không ngng, CLB đã phát trin hi viên đa dng và nòng cốt ti nhiu tỉnh thành, thể hin s kết ni, đồng lòng hướng v bin, đảo quê hương. Đến nay, CLB đã có 1.148 hi viên t cá nhân đến doanh nghip trong và ngoài nước. Trong 5 năm qua, CLB đã nhn được s đóng góp t cng đồng hơn 90 t đồng, trao 10.000 sut hc bổng cho các hc sinh nghèo, đồng thời chăm lo cho các chiến sĩ và ngư dân có hoàn cnh khó khăn.

Sau nhiu năm đóng góp và h tr cho CLB và cng đồng, IPPG và các công ty thành viên đã vinh d nhnBằng công nhn Hi viên tập thể CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu”, chính thức được kết nạp thành Hi viên tập thể ca CLB.

IPPG và các công ty thành viên nhận “Bằng công nhận Hội viên tập thể CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”

IPPG và các công ty thành viên nhnBằng công nhn Hi viên tập thể CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu

IPPG và các công ty thành viên được kết nạp  thành viên CLB trong buổi l k nim 5 năm thành lp CLB gồm: Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG), Công ty TNHH Thương Mi Duy Anh (DAT), Công ty TNHH Thời Trang và MPhm Duy Anh (DAFC), Công ty TNHH Thời Trang và MPhm Âu Châu (ACFC), Công ty TNHH Quảng Cáo XNK Liên Thái Bình Dương (IPPA), Công ty TNHH Dch Vụ Thực Phm và Gii Khát Vit Nam (VFS), Công ty TNHH Dch Vụ Thực Phm và Gii Khát Cánh Diu Xanh (BKV), Công ty TNHH Dch V Phân Phi XNK Liên Thái Bình Dương (IPPDS).

IPPG và ông Johnathan Hạnh Nguyễn luôn quan tâm đến những hoạt động xã hi từ thiện, h tr giáo dc và đào to nước nhà, nâng cao kiến thức cho các hc sinh và t chc nhiu chương trình h tr tr em nghèo. Hin ti, Ch tch IPPG - Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang gi chc v Phó Ch nhim CLB Vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêudo Bà Trương MHoa, Nguyên Phó Ch tch nước CHXHCN Vit Nam là Ch nhim b nhim.

 

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao hoa cho Trung Tướng Phạm Văn Dỹ

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao hoa cho Trung Tướng Phm Văn D

Thay mt Ban Ch nhim CLB, bà Trương MHoa, nguyên Phó Ch tch nước, Ch nhim CLB Hoàng SaTrường Sa thân yêu, trân trọng cảm ơn s đồng hành ca các tm lòng hảo tâm đồng lòng hướng v bin đảo. Chng đường sp ti còn nhiu gian kh và khó khăn, nhưng CLB ”Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu” nht định s vượt qua các khó khăn, tr ngi, bng ý chí và quyết tâm hot động của mình. Chúng ta s tiếp tục thực hin vai trò cu ni yêu thương của CLB chúng ta. Cây cầu ca hôm nay s rộng hơn, kiên c hơn t s lan ta mnh m, t tm lòng ý chí quyết tâm đoàn kết và thắng lợi ca mi người. Đưa nước ta thành mt quc gia mnh v bin, giàu lên t bin, đảm bo quyn ch quyn ca chúng ta trên bin đảo.”– bà chia s.

Vi vai trò là thành viên CLB, IPPG và các công ty thành viên s đóng góp nhiu hơn na để cùng CLB hot động vì cng đồng, đặc bit là vùng hải đảo xa xôi. Ông Johnathan Hạnh Nguyễnch tch IPPG chia s: Chúng ta cần phải lan rộng các hot động của CLB, nhen nhúm lòng yêu nước, yêu bin đảo t nhng vic nh nht”.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Phó Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu” trao quyết định kết nạp thành viên cá nhân CLB

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn Phó Ch nhim CLB Vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêutrao quyết định kết nạp thành viên cá nhân CLB

Hin ti, Tp đoàn Liên Thái Bình Dương kinh doanh trong nhiu lĩnh vc, là đối tác phân phối độc quyn ca hơn 100 thương hiệu thế giới, tham gia đầu tư Nhà ga quốc tế Cam Ranh và kinh doanh chui ca hàng miễn thuế ti các sân bay khp c nước. Trung bình hàng năm, đơn vị thực hin np ngân sách nhà nước 1.950 t đồng và to công ăn vic làm cho hơn 25.000 lao động trong nước. Bên cnh việc phát trin bn vng trong kinh doanh, Tp đoàn Liên Thái Bình Dương còn tích cực tham gia và vn động các công ty thương hiệu ln cùng tham gia các chương trình từ thiện, thiện nguyện như Qu Bo tr Tr em Vit Nam, Qu hc bng V A Dính, Câu lc b Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu...