Các kênh tuyển dụng chính thức của IPPG

09 - 11 - 2023

Gần đây IPPG có ghi nhận được thông tin giả mạo liên quan đến nhân sự, vị trí việc làm và quy trình ứng tuyển tại IPPG. Khi được tiếp cận, các đối tượng lừa đảo yêu cầu ứng viên cần phải nộp tiền để hoàn thành vòng thi với hình ảnh và các thông tin được giả mạo hết sức tinh vi.

IPPG xác nhận đây là những đối tượng lừa đảo, giả mạo IPPG để trục lợi bất chính từ các ứng viên.

Khi tham gia ứng tuyển tại IPPG, các ứng viên cần lưu ý:

Quy trình tuyển dụng chúng tôi không yêu cầu ứng viên phải hoàn thành BẤT KÌ CHI PHÍ NÀO.

Các email làm việc luôn có đuôi miền @imexpan.net

Ví dụ: ipprecruitment@imexpan.net - thuonghuynh@imexpan.net

Các kênh thông tin - tuyển dụng chính thống tại IPPG:

1. Website: https://ippgroup.vn

2. Fanpage:

IPPG - Imex Pan Pacific Group: https://www.facebook.com/ippgroup.vn

3. Fanpage Tuyển dụng:

IPPG Career: https://www.facebook.com/ippgcareer

4. Linkedin Tuyển dụng:

IPPG Career: https://www.linkedin.com/showcase/ippg-career/

IPPG mong các bạn nâng cao cảnh giác trước các đối tượng, thông tin tiếp cận không rõ ràng hoặc có dấu hiệu đáng nghi. Trong trường hợp đó, hãy liên hệ ngay tới Admin của các kênh thông tin phía trên kịp thời xác thực các thông tin hoặc liên hệ số điện thoại: 📞 +8428 3824 8117 - line 117