Bộ lọc

Vị trí

Lĩnh vực

Công ty

Địa điểm

Hạn nộp hồ sơ

 • Vị trí: Nhân viên IT (software) 

  Lĩnh vực: IT 

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 28 - 02 - 2021 

 • Vị trí: Legal Manager 

  Lĩnh vực: IT 

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 28 - 02 - 2021 

 • Vị trí: Trưởng Phòng trưng bày sản phẩm 

  Lĩnh vực: IT 

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 28 - 02 - 2021 

 • Vị trí: Nhân Viên Bán Hàng Sân Bay Quốc Tế Nội Bài 

  Lĩnh vực: Kinh doanh 

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hà Nội 

  Hạn nộp hồ sơ: 29 - 01 - 2021 

 • Vị trí: Store Manager 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2020 

 • Vị trí: Phục vụ (Fulltime và Parttime) 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2020 

 • Vị trí: Headbar/ Trưởng nhóm bar 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2020 

 • Vị trí: Headchef/ Bếp Trưởng 

  Lĩnh vực: Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2020 

 • Vị trí: Operations Manager 

  Lĩnh vực: Kinh doanh 

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hà Nội 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2020 

 • Vị trí: Operation Senior Manager 

  Lĩnh vực: Điều hành 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10