Bộ lọc

Vị trí

Lĩnh vực

Công ty

Địa điểm

Hạn nộp hồ sơ

 • Vị trí: Project Manager 

  Lĩnh vực: Investment/ Construction 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Phú Quốc, Cần Thơ 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 12 - 2021 

 • Vị trí: Thư Ký Phó Tổng Giám Đốc 

  Lĩnh vực: Thư ký/ Trợ lý 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 12 - 2021 

 • Vị trí: Kế Toán Thanh Toán 

  Lĩnh vực: Tài Chính - Kế Toán 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 09 - 04 - 2021 

 • Vị trí: CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG (F&B) 

  Lĩnh vực: Purchasing 

  Công ty: IPPG F&B 

  Địa điểm:  

  Hạn nộp hồ sơ: 09 - 04 - 2021 

 • Vị trí: Chuyên Viên Kỹ Thuật Cấp Cao ERP 

  Lĩnh vực: Kỹ thuật 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 03 - 2021 

 • Vị trí: Trưởng phòng nhân sự  

  Lĩnh vực: HR 

  Công ty: Tràng Tiền Plaza 

  Địa điểm: Hà Nội 

  Hạn nộp hồ sơ: 08 - 03 - 2021 

 • Vị trí: Chuyên viên Marketing 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: Tràng Tiền Plaza 

  Địa điểm: Hà Nội 

  Hạn nộp hồ sơ: 08 - 03 - 2021 

 • Vị trí: Trưởng phòng thương mại điện tử 

  Lĩnh vực: E-Commerce 

  Công ty: Tràng Tiền Plaza 

  Địa điểm: Hà Nội 

  Hạn nộp hồ sơ: 08 - 03 - 2021 

 • Vị trí: Nhân Viên Bán Hàng Sân Bay Tân Sơn Nhất 

  Lĩnh vực: Kinh doanh 

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 28 - 02 - 2021 

 • Vị trí: Nhân Viên Bán Hàng Sân bay 

  Lĩnh vực: Sales  

  Công ty: DAT 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 28 - 02 - 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10