Talent Acquisition Manager

Tổng quan công việc

 • Công ty: IPPG Co
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Phòng ban: HR
 • Loại hợp đồng:
 • Thiết bị, công cụ:
 • Kinh nghiệm:
  • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. 
 • Bằng cấp:
  • Ứng viên phải bằng Cử nhân, Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị học, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh doanh hoặc tương đương.
 • Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2020

Mô tả

A. Vai trò:

Quản lý và đánh giá các quy trình, thiết lập chương trình và chính sách tuyển dụng phù hợp với chính sách của Tập đoàn, nhằm thu hút và lựa chọn đúng tài năng.

B. Nhiệm vụ chính:

1. Tuyển dụng:

 • Thực hiện các quy trình tuyển dụng trong Tập đoàn bao gồm: mô tả công việc, các công cụ phỏng vấn, kỹ thuật phỏng vấn, đánh giá, kiểm tra người tham khảo.
 • Xây dựng và thực hiện các chính sách tuyển dụng phù hợp với luật pháp, quy định của pháp luật.
 • Cập nhật dữ liệu ứng viên để sử dụng cho các khối phòng ban trong tập đoàn và các công ty thành viên còn lại.
 • Nghiên cứu,duy trì mối quan hệ với các đơn vị tư vấn tuyển dụng có khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của Tập đoàn.
 • Theo dõi chi phí tuyển dụng (quảng cáo, phí dịch vụ tìm kiếm, etc)
 • Kết nối tài năng thông qua nhiều kênh tìm kiếm và tuyển dụng khác nhau.
 • Thường xuyên đánh giá tình hình và hiệu quả tuyển dụng, chương trình tuyển dụng, quy trình và chính sách của nhân viên, tổ chức.
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với tất cả các quản lý và đóng góp ý kiến khi cần thiết.
 • Theo dõi số liệu tuyển dụng (thời gian tuyển dụng, chi phí tuyển dụng)
 • Thực hiện các phương pháp tìm nguồn ứng viên mới (tuyển dụng trên các phương tiện xã hội, phương thức tìm kiếm Boolean)
 • Các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

2. Quản lý tài năng

 • Đạt được sự tăng trưởng bền vững và hiệu quả trong một môi trường cạnh tranh và năng động.
 • Phát triển đội ngũ lãnh đạo tương lai trong tổ chức.
 • Tối đa hóa hiệu suất của nhân viên thành nguồn lợi thế cạnh tranh duy nhất.
 • Giảm tỷ lệ biến động nhân sự và chi phí đào tạo người mới.

Trách nhiệm

 • Ứng viên phải bằng Cử nhân, Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị học, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh doanh hoặc tương đương.
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. 
 • Kinh nghiệm xây dựng, tổ chức, hoạch định hệ thống quy trình, quy định, quản lý hoạt động phòng Tuyển dụng.
 • Có kinh nghiệm vận hành, quản lý & điều hành hoạt động phòng Tuyển dụng tại các công ty, tập đoàn có quy mô lớn.
 • Kỹ năng phân tích, tổ chức và xây dựng đội ngũ.
 • Kỹ năng quản lý, phân công và giám sát công việc.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, dự đoán và giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng giao tiếp (Tiếng Anh & Tiếng Việt) thành thạo.
 • Chịu được áp lực cao trong công việc.
Đính kèm CV của bạn để ứng tuyển