Project Manager

Tổng quan công việc

 • Công ty: IPPG Co
 • Địa điểm: Phú Quốc, Cần Thơ
 • Phòng ban: Investment/ Construction
 • Loại hợp đồng: Full Time
 • Thiết bị, công cụ:
 • Kinh nghiệm:
  • Trình độ Đại học chính quy trở lên, có kinh nghiệm trong các công trình xây dựng hoặc tương đương. 

  • Trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở công ty xây dựng hoặc ở một bộ phận của một tập đoàn 

  • Kỹ năng giao tiếp tốt 

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề 

  • Khả năng ra quyết định 

  • Khả năng thúc đẩy người khác 

  • Kỹ năng làm việc nhóm 

  • Hiểu biết về những quy trình xây dựng 

  • Phong cách làm việc quyết đoán, chịu áp lực cao trong công việc. 

  • Kiến thức tốt về các phương pháp và quy định xây dựng. 

  • Thông thạo tiếng Anh

 • Bằng cấp:

  Trình độ Đại học chính quy trở lên, có kinh nghiệm trong các công trình xây dựng hoặc tương đương. 

 • Hạn nộp hồ sơ: 31 - 12 - 2021

Mô tả

Vai Trò:

 • Phát triển các dự án theo kế hoạch của ban Giám Đốc IPPG.

 • Xây dựng kế hoạch triển khai cho các dự án

 • Quản lý, kiểm soát các dự án đang triển khai cũng như các dự án trong kế hoạch

B. Nhiệm vụ và trách nhiệm:

 • Lập kế hoạch và thực hiện các dự án mới của IPPG từ khi phát triển ý tưởng Đầu Tư cho tới vận hành.

 • Thực hiện, rà soát và phối hợp với các cơ quan, nhà cung cấp, đối tác và các bên liên quan khác để xúc tiến các dự án tại các giai đoạn triển khai của dự án.

 • Phối hợp Phòng Tài chính và Kế toán để lập kế hoạch tài chính về giá trị của khoản đầu tư dự án và báo cáo lợi nhuận và lỗ (P & L) cho Chủ tịch phê duyệt.

 • Phụ trách Pháp lý, quy hoạch, phát triển các dự án.

 • Phụ trách về Giải phóng mặt bằng cho các dự án đang triển khai.

 • Điều hành, thực hiện, kiểm soát chất lượng và tiến độ dự án.

 • Kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện dự án, khối lượng và tiến độ công việc.

 • Giám sát và rà soát trực tiếp dự án (hoặc gói thầu), đảm bảo các thông số và yêu cầu của khách hàng được đáp ứng, xem xét tiến trình và liên lạc với các nhà khảo sát số lượng để theo dõi chi phí.

 • Quản lý hợp đồng, liên lạc với khách hàng, các chuyên gia xây dựng khác

 • Kiểm tra an toàn và đảm bảo an toàn xây dựng và công trường.

 • Kiểm tra và chuẩn bị các báo cáo, thiết kế và bản vẽ.

 • Kiểm tra và chuẩn bị những bản báo cáo thực trạng ngoài công trường, chuẩn bị những bản vẻ chi tiết và tổng thể.

 • Duy trì các quy trình kiểm soát chất lượng.

 • Tìm cách ngăn ngừa các vấn đề và giải quyết bất kỳ sự cố phát sinh.

 • Đánh giá và giảm thiểu rủi ro. Giảm rủi ro một cách tối thiểu

 • Giúp đàm phán hợp đồng và bảo đảm giấy phép cho mỗi dự án.

 • Xây dựng, hoàn thiện mô hình, hệ thống quản trị doanh nghiệp Dự án đảm bảo hoạt động hiệu quả, từ giai đoạn phát triển ý tưởng đến khi vận hành, khai thác ổn định.

 • Tham gia hỗ trợ, thực hiện các dự án thuộc công ty thành viên và theo yêu cầu Ban Giám Đốc

 • Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

 • Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc IPPG

 • Mô tả công việc sẽ được thay đổi cho phù hợp với yêu cầu công việc trong từng thời kỳ.

Trách nhiệm

Đính kèm CV của bạn để ứng tuyển