Human Resource Director

Tổng quan công việc

 • Công ty: IPPG Co
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Phòng ban: HR
 • Loại hợp đồng:
 • Thiết bị, công cụ:
 • Kinh nghiệm:
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
  • Có kinh nghiệm vận hành, quản lý & điều hành hoạt động phòng nhân sự tại các công ty, tập đoàn có quy mô lớn.
 • Bằng cấp:
  • Bằng cử nhân liên quan đến ngành Luật, quản trị doanh nghiệp, quản lí, hoặc có liên quan đến lĩnh vực quan lí nhân sư và kiến thức tổng vụ.
 • Hạn nộp hồ sơ: 30 - 11 - 2020

Mô tả

1. Chiến lược trong kế hoạch nhân sự và Văn hóa doanh nghiệp

 • Làm việc với Tổng Giám Đốc/ Chủ Tịch của tập đoàn và thành viên trong hội đồng để phát triển một kế hoạch nhân sự trong đó đáp ứng nhu cầu ngắn hạn và dài hạn của công ty.
 • Xem lại và cập nhật kế hoạch chủ đạo ở mức độ thường xuyên với Tổng Giám Đốc/ Chủ Tịch của tập đoàn.
 • Hiểu rõ sâu sắc về văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn, làm việc với Tổng Giám Đốc/ Chủ Tịch của tập đoàn, đưa ra những sáng kiến hiệu quả để xúc tiến và tạo ra một văn hóa doanh nghiệp đầy tham vọng
 • Cung cấp thường xuyên những cập nhật trong các vấn đề chủ yếu về nhân sự đến Tổng Giám Đốc/ Chủ Tịch của tập đoàn và BOD

2. Quản lí, dự trù và phát triển nguồn nhân lực (Human Resources Development)

 • Tạo ra chiến lược tuyển dụng cho công ty và các kế hoạch chọn lọc bằng cách làm việc sát sao các quản lý của đơn vị/các quản lý bộ phận để nắm các yêu cầu dự trù nguồn nhân lực. Qua đó đạt được các mục tiêu và mục đích ngắn hạn và dài hạn trong kinh doanh.
 • Quản lý quá trình tuyển dụng để đảm bảo các ứng viên phù hợp với các vị trí tại Tập đoàn.
 • Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu của ứng viên tạo nguồn ứng viên sẵn có giúp công tác tuyển dụng được thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể

3. Thiết kế, thi hành và cải tiến chiến lược liên quan đến hệ thống quản lý nguồn nhân lực (Human Resources Management)

 • Quản lý ngân sách/ chính sách lương bổng, bao gồm các chính sách và cơ cấu tiền thưởng, phúc lợi nhằm đảm bảo sự phù hợp của chính sách so với thị trường và tình hình kinh doanh của Tập đoàn.
 • Quản lý, đánh giá, đề xuất và xây dựng các kế hoạch liên quan đến chính sách mang tính chiến lược đáp ứng nhu cầu của Tập đoàn.
 • Quản lý việc vận hành các hoạt động liên quan đến việc chi trả lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi của tập đoàn.
 • Làm việc với Tổng Giám Đốc và các Trưởng Đơn vị để triển khai hệ thống KPIs và đánh giá năng lực trong công ty. Đồng thời quản lí và giám sát hệ thống KPIs và quá trình đánh giá năng lực hàng năm.
 • Thực hiện xây dựng chương trình đào tạo hộ nhập/định hướng cho nhân viên mới.
 • Thực hiện vai trò xây dựng quan hệ lao động trong công ty, giải quyết các kiến nghị và tranh chấp (nếu có) xảy ra.
 • Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thông tin nhân sự
 • Quản lý, xây dựng ngân sách liên quan đến nhân sự bao gồm tiền lương, tiền thưởng, chí phí đào tạo/tập huấn, các khoản trợ cấp/phụ cấp và phúc lợi khác trong công ty.

4. Phân tích và đánh giá các nhu cầu về đào tạo và phát triển. Hiểu biết các lý thuyết và thực tiễn của việc phát triển tổ chức

 • Tạo ra các chiến lược đào tạo và kế hoạch phát triển tổ chức để đáp ứng các nhu cầu cá nhân, chuyên gia và tổ chức của nhân viên trong công ty.
 • Làm việc với ban quản lí cấp cao để thực hiện các chương trình đào tạo cho nhân viên, được kiểm soát bởi các người có chuyên môn trong và ngoài công ty.
 • Đánh giá tính hiệu quả làm việc và sự phát triển của nhân viên

5. Cung cấp đội ngũ lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự của Tập đoàn

 • Đảm bảo các thành viên trong đội ngũ nhân có khả năng nhận định mục tiêu công việc tốt, và đóng góp cao trong trách nhiêm của mình.
 • Tạo ra đội ngũ nhân sự có khả năng đáp ứng mọi khía cạnh trong các yêu cầu của nhân sự, một HR giỏi có khả nặng hoàn thành các công việc của nhân viên vắng mặt.
 • Cải thiện kĩ năng thành tập đội ngũ nhân sự và xúc tiến tinh thần làm việc nhóm.

Trách nhiệm

 • Bằng cử nhân liên quan đến ngành Luật, quản trị doanh nghiệp, quản lí, hoặc có liên quan đến lĩnh vực quan lí nhân sư và kiến thức tổng vụ.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
 • Có kinh nghiệm vận hành, quản lý & điều hành hoạt động phòng nhân sự tại các công ty, tập đoàn có quy mô lớn.
 • Có hiểu biết thấu đáo về hệ thống quản lí doanh nghiệp hiệu quả bao gồm các khuôn mẫu nhân sự, chức năng từ quản lí nhân sự, cơ cấu quản lí, cơ cấu tổ chức.
 • Hiều biết pháp luật về hợp đồng, có kiến thức về hệ thống lương, có kiến thức tuyển dụng và nguồn ứng viên, có kiến thức về đào tạo và phát triển nhân viên, nắm rõ các quy định về pháp luật để xây dựng chính sách cho công ty.
 • Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt
 • Có khả năng đào tạo và phát triển nhân viên theo các cấp bậc của tổ chức.
 • Có khả năng lãnh đạo hiệu quả.
 • Có khả năng đàm phán.
 • Có tầm nhìn chiến lược và phương thức để hiện thực hóa chiến lược, và có khả năng gắn kết đội ngũ nội bộ phòng ban và công ty.
 • Có kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp quan hệ lao động.
Đính kèm CV của bạn để ứng tuyển