Chuyên Viên Kỹ Thuật Cấp Cao ERP

Tổng quan công việc

 • Công ty: IPPG Co
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Phòng ban: Kỹ thuật
 • Loại hợp đồng: Chính thức
 • Thiết bị, công cụ: Full time
 • Kinh nghiệm:
  1. Bằng cấp:
   • Tốt nghiệm Đại học/Thạc sĩ chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin
  2. Kinh nghiệm:
   • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên về công việc liên quan đến vị trí
   • Có kinh nghiệm triển khai và vận hành hệ thống ERP, BI
   • Có kiến thức tốt về triển khai sản phẩm ERP Oracle;
   • Kinh nghiệm thiết kế triển khai giải pháp BI, DataWarehouse;
   • Có kinh nghiệm triển khai, quản lý hệ thống Oracle Fusion, Oracle EBS;
   • Tiếng anh văn bằng B trở lên.
  3. Kỹ năng/ năng lực:
   • Kỹ năng nghiên cứu & trình bày tài liệu kỹ thuật
   • Có khả năng làm việc độc lập và theo đội nhóm.
   • Linh hoạt và thích ứng nhanh với sự thay đổi.
 • Bằng cấp:
 • Hạn nộp hồ sơ: 31 - 03 - 2021

Mô tả

VAI TRÒ:

 • Đảm bảo hệ thống ERP của công ty vận hành ổn định về mặt Hệ Thống
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển Báo cáo
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển Tích hợp dữ liệu

B. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM:

 • Chịu trách nhiệm về mặt Kỹ Thuật của hệ thống ERP bao gồm các hệ thống Oracle Fusion, Oracle Analytics Cloud và Oracle EBS Staging;
 • Thiết kế/ Mở rộng hệ thống Datawarehouse, thực hiện ETL mapping bằng ODI, thiết kế và phát triển các Dashboard và báo cáo;
 • Xây dựng, nghiên cứu giải pháp và giải quyết các vấn đề kỹ thuật của hệ thống BI;
 • Phát triển thêm và thực hiện các thay đổi cho báo cáo Oracle Fusion, Oracle Analytics Cloud, Tích hợp hệ thống;
 • Lập trình và kiểm thử cục bộ (unit testing), đảm bảo tính năng/báo cáo được lập trình và vận hành theo đúng yêu cầu;
 • Xây dựng những tài liệu về các vấn đề đã giải quyết, thiết kế và phát triển liên quan BI-Datawarehouse, Oracle Finance. Đào tạo IT service desk và người dùng;
 • Thực hiện công việc hỗ trợ vận hành hệ thống;
 • Giám sát, bảo trì và lên kế hoạch cập nhật bản nâng cấp ứng dụng Oracle Fusion, Oracle Analytics Cloud;
 • Các công việc theo yêu cầu của Trưởng nhóm/ Trưởng phòng hoặc Ban Giám Đốc.

Trách nhiệm

VAI TRÒ:

 • Đảm bảo hệ thống ERP của công ty vận hành ổn định về mặt Hệ Thống
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển Báo cáo
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển Tích hợp dữ liệu

B. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM:

 • Chịu trách nhiệm về mặt Kỹ Thuật của hệ thống ERP bao gồm các hệ thống Oracle Fusion, Oracle Analytics Cloud và Oracle EBS Staging;
 • Thiết kế/ Mở rộng hệ thống Datawarehouse, thực hiện ETL mapping bằng ODI, thiết kế và phát triển các Dashboard và báo cáo;
 • Xây dựng, nghiên cứu giải pháp và giải quyết các vấn đề kỹ thuật của hệ thống BI;
 • Phát triển thêm và thực hiện các thay đổi cho báo cáo Oracle Fusion, Oracle Analytics Cloud, Tích hợp hệ thống;
 • Lập trình và kiểm thử cục bộ (unit testing), đảm bảo tính năng/báo cáo được lập trình và vận hành theo đúng yêu cầu;
 • Xây dựng những tài liệu về các vấn đề đã giải quyết, thiết kế và phát triển liên quan BI-Datawarehouse, Oracle Finance. Đào tạo IT service desk và người dùng;
 • Thực hiện công việc hỗ trợ vận hành hệ thống;
 • Giám sát, bảo trì và lên kế hoạch cập nhật bản nâng cấp ứng dụng Oracle Fusion, Oracle Analytics Cloud;
 • Các công việc theo yêu cầu của Trưởng nhóm/ Trưởng phòng hoặc Ban Giám Đốc.
Đính kèm CV của bạn để ứng tuyển