Bộ lọc

Vị trí

Lĩnh vực

Công ty

Địa điểm

Hạn nộp hồ sơ

 • Vị trí: Supply Chain Director  

  Lĩnh vực: Logistics, Nhà Hàng 

  Công ty: IPPG F&B 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 05 - 10 - 2018 

 • Vị trí: Kê toán ngân hàng & tài sản 

  Lĩnh vực: Tài Chính - Kế Toán 

  Công ty: IPPG Travel Retail 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 30 - 09 - 2018 

 • Vị trí: Thực tập sinh XNK (Import-Export Intern) 

  Lĩnh vực: Logistics 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 21 - 09 - 2018 

 • Vị trí: Camera Man cum Video Editor 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 21 - 09 - 2018 

 • Vị trí: Digital Marketing Executive (Digital Advertising, SEO) 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 21 - 09 - 2018 

 • Vị trí: Senior Copywriter 

  Lĩnh vực: Marketing 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 21 - 09 - 2018 

 • Vị trí: E-commerce Product Manager  

  Lĩnh vực: IT 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 07 - 09 - 2018 

 • Vị trí: LS Retail Product Manager 

  Lĩnh vực: IT 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 07 - 09 - 2018 

 • Vị trí: Lễ Tân Hành Chính 

  Lĩnh vực: HR & Admin 

  Công ty: IPPG Co 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 02 - 09 - 2018 

 • Vị trí: Sale Consultant - Tư vấn bán hàng 

  Lĩnh vực: Sales  

  Công ty: Digi Center - Apple Authorized 

  Địa điểm: Hồ Chí Minh 

  Hạn nộp hồ sơ: 31 - 08 - 2018 

1 2 3 4 5 6 7